Assisterte fettsugingsprosedyrer

Assisterte fettsugingsprosedyrer

Tradisjonell fettsuging starter typisk med administrering av en eller annen form for anestesi, inkludert lokalbedøvelse, intravenøs sedasjon eller generell anestesi ledsaget av infusjon av en saltvannsløsning i det området av kroppen hvor fettsuging vil bli utført. Løsningen inneholder medisiner for å redusere smerte og blødning. Deretter føres et lite hult rør festet til et vakuum gjennom et lite snitt inn i fettlaget under huden. Den flyttes rundt for å bryte opp fettet, som deretter suges ut av kroppen.

Laserassistert fettsuging utnytter kraften og teknologien knyttet til medisinske laserstråler for å gjøre fettet flytende som deretter suges ut av området.

Ultralydassistert fettsuging bruker en spesiell kanyle som vibrerer veldig raskt og avgir ultralydenergi. Når kanylen passerer gjennom fettcellene, flyter denne energien fettcellene, som deretter suges ut. Ultralyden kan administreres enten over huden (med en spesiell emitter) eller under overflaten av huden (med en ultralydkanyle).

Les mer om behandlingen her.