Kandidater: ansiktsløft

Kandidater: ansiktsløft

Ansiktsløft er en svært individualisert prosedyre. Du bør gjøre det for deg selv, ikke for å oppfylle andres ønsker eller for å prøve å passe til noen form for idealbilde.

Hvem er en god kandidat for ansiktsløft? 

  • Friske personer som ikke har medisinske tilstander som hemmer helbredelsen
  • Ikke-røykere
  • Personer med et positivt syn og realistiske forventninger