Kandidater: dermal-fillers

Kandidater: dermal-fillers

Hvem er en god kandidat for dermal-fillers?

Du kan være en god kandidat for dermal-fillers hvis du:

  • Er fysisk frisk
  • Ikke røyker
  • Har et positivt syn og realistiske mål i tankene 
  • Er forpliktet til å opprettholde god hudhelse

Les mer om behandlingen her.