Kandidater: tummy tuck

Kandidater: tummy tuck

Tummy tuck-operasjon er en svært individualisert prosedyre. Du bør gjøre det for deg selv, ikke for å oppfylle andres ønsker eller for å prøve å passe til et ideelt bilde.

Du kan være en kandidat tummy tuck-operasjon hvis:

  • Du har god medisinsk helse
  • Du har din ideelle kroppsvekt
  • Du har et positivt syn og realistiske forventninger
  • Du er ferdig med å føde