Konsultasjon: revisjon av brystimplantat

Konsultasjon: revisjon av brystimplantat

Under konsultasjonen for revisjon av brystimplantatet, vær forberedt på å diskutere:

  • Hva du ønsker å oppnå med operasjonen 
  • Medisinske tilstander, medikamentallergier og medisinske behandlinger
  • Aktuelle medisiner, vitaminer, urtetilskudd, alkohol, tobakk og narkotikabruk
  • Tidligere operasjoner

Din plastikkirurg vil også:

  • Vurder din generelle helsestatus og eventuelle allerede eksisterende helsetilstander eller risikofaktorer
  • Undersøke dine eksisterende brystimplantater
  • Ta bilder
  • Diskutere alternativene dine og anbefale et behandlingsforløp
  • Diskuter sannsynlige utfall av operasjoneni og eventuelle risikoer eller potensielle komplikasjoner

Du vil bli stilt en rekke spørsmål om din helse, ønsker og livsstil. Jo mer åpen og ærlig du er under konsultasjonen, jo større sannsynlighet er det for at resultatet blir akkurat som du ønsker. 

Sørg for å stille alle spørsmål du måtte ha. For å hjelpe, har vi utarbeidet en sjekkliste med spørsmål du kan stille din plastikkirurg som du kan ta med deg til konsultasjonen.