Laserlipolyse

Laserlipolyse

Laserlipolyse er en prosedyre som bruker en radiofrekvens for å varme opp fettet uten at et instrument kommer i fysisk kontakt med pasienten. Applikatoren varmer én centimeter fra huden. Fettcellene varmes fortrinnsvis opp uten å påvirke andre typer celler i huden eller andre strukturer.

Grunner til at pasienter ønsker Laserlipolyse 

Pasienter som ønsker å redusere en lokalisert fettbule som har vedvart til tross for kosthold og trening, kan være interessert i behandlingen. Risikoen er minimal.

Hvem er ikke en kandidat for Laser-lipolyse? 

Pasienter med løs hud er kanskje ikke egnede kandidater for prosedyren.

Hva gjør Laserlipolyse?

Målet med behandlingen er å redusere volumet av fett i en fettbule. Noen pasienter kan velge å få mer enn ett område behandlet eller å behandle et område mer enn én gang.

Krever Laserlipolyse anestesi?

Denne prosedyren gjøres uten anestesi.

Laserlipolyse – prosedyre

Behandlingen tar omtrent tretti minutter og gjentas en gang i uken i fire uker eller som bestemt under vurderingen.

Restitusjon fra Laserlipolyse 

Det er ingen aktivitets-begrensninger og ingen nedetid.

Hva er resultatene av Laserlipolyse?

Pasienter som behandler magen har i gjennomsnitt hatt en reduksjon på i underkant av to tommer, selv om ikke alle pasienter har en målbar, merkbar reduksjon.


Les mer om behandlingen her.