Pris: armløft

Pris: armløft

Prisen for armøft er ca. 40.000, men kommer an på flere faktorer. En konsultasjon hos plastikkirurg koster 500,- og er helt uforpliktende. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

En kirurgs honorar for armløft vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen teknikk som brukes og hvor i landet kontoret ligger. 

De fleste helseforsikringer dekker ikke armløft, men mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner, så husk å spørre.

Les mer om behandlingen her.