Pris: brystløft

Pris: brystløft

Hvor mye koster fjerning av brystimplantat?

Den gjennomsnittlige kostnaden for et brystløft er ca. 50.000. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

En kirurgs honorar for brystløftkirurgi vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen teknikk som brukes og hvor i landet kontoret ligger. 

De fleste helseforsikringer dekker ikke brystløftkirurgi, men mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner, så husk å spørre.

Kostnader for brystløft kan omfatte:

  • Anestesiavgifter
  • Kostnader for sykehus eller kirurgisk anlegg
  • Medisinske tester
  • Plagg etter operasjonen
  • Resepter på medisiner
  • Kirurgens honorar

Husk at kirurgens erfaring og komforten med ham eller henne er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.