Pris: brystreduksjon

Pris: brystreduksjon

Hvor mye koster brystreduksjon?

Gjennomsnittlig kostnad for brystreduksjon er rundt 50.000. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne den endelige prisen. 

En kirurgs honorar for brystreduksjon vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen prosedyre som brukes og det geografiske kontorets plassering.

Kirurgen din kan tilby en finansieringsplan, så husk å spørre.

Kostnader for brystreduksjon kan omfatte:

  • Anestesiavgifter
  • Kostnader for sykehus 
  • Medisinske tester
  • Plagg etter operasjonen
  • Resepter på medisiner
  • Kirurgens honorar

Når du velger en sertifisert plastikkirurg til å utføre brystreduksjonen, husk at kirurgens erfaring og din komfort med ham eller henne er like viktig som de endelige kostnadene.

Er brystreduksjons-operasjon dekket av helseforsikring?

Mange helseforsikringsplaner dekker brystreduksjon. Din plastikkirurg må kanskje innhente autorisasjon fra forsikringsselskapet før operasjonen. Dette kan være et brev og innsending av bilder. Når autorisasjon er innhentet, vil dere kunne planlegge operasjonen.

Du vil være ansvarlig for eventuelle egenandeler som kreves av forsikringsselskapet. Hvis helseforsikringen din ikke dekker brystreduksjon, kan du betale for operasjonen selv.