Pris: dermabrasion og dermaplaning

Pris: dermabrasion og dermaplaning

Hvor mye koster dermabrasion og dermaplaning?

Den gjennomsnittlige kostnaden for dermabrasjon er ca. 16.000.  Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne den endelige prisen. 

Prisene kan være basert på ekspertisen og kvalifikasjonene til personen som utfører behandlingen, type prosedyre som utføres, tid og innsats prosedyren krever og kontorets geografiske plassering.

Sørg for å spørre kirurgen om alle kostnader forbundet med behandlingen din. Mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner, så husk å spørre.