Pris: dermal-fillers

Pris: dermal-fillers

Behandling med fillers varierer i pris, alt etter hva man ønsker å gjøre og hvor omfattende behandlingen er. Det varierer fra 2.000 kroner og opp mot 7.000 kroner, men disse prisene er å regne som veiledende. Det er først når en har vært til konsultasjonstime hos behandler og det er avtalt hvilken type behandling som skal utføres at man får en konkret pris. 

Det er imidlertid viktig at en ikke bare har fokus på hva en behandling med filler i ansiktet koster når en skal velge behandlersted. Minst like viktig er behandlerens kompetanse og erfaring. Dette fordi et godt resultat av en fillerbehandling er svært avhengig av at riktig type filler settes på riktig måte og i rett mengde.

Les mer om behandlingen her.