Pris: fettsuging

Pris: fettsuging

Hvor mye koster fettsuging?

Den gjennomsnittlige kostnaden for fettsuging ca. 35.000. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å bestemme den endelige prisen. 

En kirurgs honorar for fettsuging vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen prosedyre som brukes og hvor i landet kontoret ligger. 

De fleste helseforsikringer dekker ikke fettsuging eller dens komplikasjoner, men mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner, så sørg for å spørre.

Kostnader for fettsuging kan omfatte:

  • Anestesiavgifter
  • Kostnader for sykehus eller kirurgisk anlegg
  • Medisinske tester
  • Plagg etter operasjonen
  • Resepter på medisiner
  • Kirurgens honorar

Når du velger en sertifisert plastisk kirurg, husk at kirurgens erfaring og din komfort med ham eller henne er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.