Pris: fjerning av brystimplantat

Pris: fjerning av brystimplantat

Hvor mye koster fjerning av brystimplantat?

Den gjennomsnittlige kostnaden for fjerning av brystimplantater er 26500. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

Mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner for fjerning av brystimplantater i tilfeller der helseforsikring ikke dekker det, så husk å spørre.

Kostnader for fjerning av brystimplantater kan omfatte:

  • Kirurgens honorar
  • Kostnader for sykehus eller kirurgisk anlegg
  • Anestesiavgifter
  • Resepter på medisiner
  • Plagg etter operasjonen
  • Medisinske tester og røntgenbilder

Når du velger en plastikkirurg for fjerning av brystimplantater, husk at kirurgens erfaring og din komfort med legen er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.