Pris: foryngelse og gjenoppbygging av huden

Pris: foryngelse og gjenoppbygging av huden

Gjennomsnittlig kostnad for behandling med intenst pulserende lys (IPL) er 4000 kr og gjennomsnittlig kostnad for ikke-kirurgisk hudoppstramming er 2500 kr. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

De fleste helseforsikringer dekker ikke kosmetisk kirurgi eller dens komplikasjoner, men mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner, så husk å spørre.

Les mer om behandlingen her.