Pris: gynekomastikirurgi

Pris: gynekomastikirurgi

Den gjennomsnittlige kostnaden for gynekomastikirurgi er ca. 42.000. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å bestemme det endelige honoraret.

En kirurgs honorar for gynekomastikirurgi vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen prosedyre som brukes og det geografiske kontorets plassering.

De fleste helseforsikringsplaner dekker ikke brystreduksjon hos menn eller dens komplikasjoner, men mange plastikkirurger tilbyr pasientfinansieringsplaner, så sørg for å spørre.

Kostnader for gynekomastikirurgi kan omfatte:

  • Anestesiavgifter
  • Kostnader for sykehus eller kirurgisk anlegg
  • Medisinske tester
  • Klesplagg etter operasjonen
  • Resepter på medisiner
  • Kirurgens honorar

Din tilfredshet innebærer mer enn et gebyr. Når du velger en plastikkirurg i ditt område for gynekomastikirurgi, husk at kirurgens erfaring og din komfort med ham eller henne er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.

Er gynekomastikirurgi dekket av helseforsikring?

I de fleste tilfeller er korrigering av gynekomasti ikke kvalifisert for forsikringsdekning. Men hver forsikring varierer veldig. Se nøye gjennom forsikringsavtalen din for å bestemme dekningen.

Les mer om behandlingen her.