Pris: kjemisk peeling

Pris: kjemisk peeling

Kjemisk peeling varierer noe i pris etter hvor dypt i huden behandlingen går. For en overfladisk peel med blanding av ulike syrer ligger prisen på rundt 900 -  1.200 kroner for en enkeltbehandling på klinikk. For svært enkle behandlinger, for eksempel med fruktsyre, kan prisen komme godt under tusen kroner.

En dypere behandling, for eksempel en TCA peel, koster gjennomsnittlig rundt 4.000 kroner. For de virkelig dype behandlingene, som utføres med ulike grader av bedøvelse, er prisen ofte fra 13.000 kroner og oppover.

Hva som inngår i behandlingen varierer. Noen steder får man gratis konsultasjon i forkant mens man andre steder må betale for dette. Hvis det brukes bedøvelse, noe som er vanlig ved dypere behandlinger, inngår som regel utgiftene til dette i totalprisen. Etter en kjemisk peel blir man gjerne anbefalt å følge opp behandlingen med ulike hudmidler og kremer, noe som kan komme som en ekstra utgift. Det samme gjelder kremer man skal bruke i forkant for å forberede huden.

Sørg for å spørre kirurgen om alle kostnader forbundet med prosedyren.

Les mer om behandlingen her.