Pris: nesekirurgi

Pris: nesekirurgi

Den gjennomsnittlige kostnaden for neseplastikk er 55.000. Denne gjennomsnittskostnaden er bare en del av totalprisen – den inkluderer ikke anestesi, operasjonsrom eller andre relaterte utgifter. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

En kirurgs honorar for neseplastikk vil være basert på hans eller hennes erfaring, typen prosedyre som brukes og den geografiske kontorets plassering.

Mange plastikkirurger tilbyr finansierings-planer for neseplastikk, så husk å spørre.

Utgifter til neseplastikk kan omfatte:

  • Anestesiavgifter
  • Kostnader for sykehus eller kirurgisk anlegg
  • Medisinske tester
  • Plagg etter operasjonen
  • Resepter på medisiner
  • Kirurgens honorar

Når du velger en plastikkirurg i ditt område for en neseoperasjon, husk at kirurgens erfaring og din komfort med ham eller henne er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.

Er neseplastikk dekket av helseforsikring?

Når neseplastikk utføres for å forbedre pustefunksjonen, er årsaken oftest en blokkert luftvei. Denne prosedyren, enten utført alene eller i forbindelse med kosmetisk neseplastikk, anses som rekonstruktiv og kan dekkes av forsikring.

Dette krever en detaljert undersøkelse for å bekrefte årsaken til din pustesvikt og forhåndsgodkjenning fra forsikringsselskapet.

Når du velger en plastikkirurg i ditt område for ansiktsimplantater, husk at kirurgens erfaring og komforten med ham eller henne er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.

Les mer om behandlingen her.