Prosedyren steg for steg: bukkalfett-fjerning

Prosedyren steg for steg: bukkalfett-fjerning

Prosedyrer for bukkalfett-fjerning

Trinn 1 – Anestesi

Medisiner administreres for din komfort under den kirurgiske prosedyren. Valgene inkluderer intravenøs sedasjon og generell anestesi. Legen din vil anbefale det beste valget for deg.

Trinn 2 – Snittet

En operasjon for fjerning av bukkalfett krever et snitt på innsiden av munnen, på den indre delen av kinnet. Noen ganger kan den bukkale fettputen fjernes under en ansiktsløftning og det vil ikke være nødvendig med et snitt inne i munnen.

Trinn 3 – Lukking av snittene

Suturer lukker snittene inne i munnen. Vanligvis er disse suturene absorberbare. Pass på at du unngår å leke med suturene med tungen inntil de forsvinner. 

Trinn 4 – Se resultatene

Din bukkale fettfjernings-operasjon vil resultere i et slankere, mer konturert kinn.