Prosedyren steg for steg: gynekomastikirurgi

Prosedyren steg for steg: gynekomastikirurgi

Hva er trinnene i en gynekomasti-prosedyre?

En gynekomasti-prosedyre inkluderer følgende trinn:

Anestesi

Medisiner administreres for din komfort under de kirurgiske prosedyrene. Alternativene inkluderer intravenøs bedøvelse og generell anestesi. Legen din vil anbefale det beste alternativet for deg.

Fettsugingsteknikk

I tilfeller der gynekomasti primært er et resultat av overflødig fettvev, kan fettsugingsteknikker brukes alene. Dette krever innføring av en kanyle, et tynt hult rør, gjennom flere små snitt.

Kanylen beveges frem og tilbake i en kontrollert bevegelse for å løsne overflødig fett, som deretter fjernes fra kroppen ved vakuumsug.

Det er ulike fettsugingsteknikker som kan brukes; den mest passende teknikken i ditt tilfelle vil bli definert før prosedyren.

Eksisjonsteknikk

Eksisjonsteknikker anbefales der kjertelbrystvev eller overflødig hud må fjernes for å korrigere gynekomasti. Eksisjon er også nødvendig hvis areola vil bli redusert eller brystvorten vil bli reposisjonert til en mer naturlig mannlig kontur. Innsnittsmønstre varierer avhengig av de spesifikke forholdene og kirurgiske preferanser.

Kombinasjon av fettsuging og eksisjonsteknikker

Noen ganger behandles gynekomasti med både fettsuging og eksisjon.

Les mer om behandlingen her.