Prosedyren steg for steg: tummy tuck

Prosedyren steg for steg: tummy tuck

Trinn 1 - Anestesi

Medisiner administreres for din komfort under de kirurgiske prosedyrene. Valgene inkluderer intravenøs sedasjon og generell anestesi. Legen din vil anbefale det beste valget for deg.

Trinn 2 – Snittet

En full bukplastikk krever et horisontalt orientert snitt i området mellom kjønnshårlinjen og navlen. Formen og lengden på snittet vil bli bestemt av mengden overflødig hud. Når magehuden er løftet, repareres de underliggende svekkede magemusklene. Et andre snitt rundt navlen kan være nødvendig for å fjerne overflødig hud i øvre del av magen.

Den øvre bukhuden trekkes ned som et vindu. Overflødig hud trimmes og gjenværende hud sys sammen. En ny åpning for navlen blir opprettet. Navlen sprettes gjennom til overflaten og sutureres på plass.

Trinn 3 – Lukking av snittene

Suturer, hudlim, tape eller klips lukker hudsnittene.

Trinn 4 – Se resultatene

Tummy tuck/bukplastikk vil resultere i en flatere, fastere magekontur som er mer proporsjonal med kroppstype og vekt.