Rehabilitering: botulismetoksin (botox)

Rehabilitering: botulismetoksin (botox)

Det er ikke nødvendig med bedøvelse og det er ingen nedetid eller restitusjonstid. 

Du kan gjenoppta normale aktiviteter umiddelbart.

En advarsel: Ikke gni eller masser de behandlede områdene etter behandlingen fordi det kan føre til at botulinumtoksinet migrerer til et annet område av ansiktet ditt.

Les mer om behandlingen her.