Restitusjon: bukkalfett-fjerning

Restitusjon: bukkalfett-fjerning

Etter operasjonen kan du bli bedt om å holde deg på en flytende diett i flere dager eller lenger. Kirurgen din kan instruere deg om spesielle munnskyllinger for å redusere risikoen for infeksjon.

Sørg for å stille spesifikke spørsmål til plastikkirurgen om hva du kan forvente i løpet av din individuelle restitusjonsperiode: 

  • Hvilken medisin vil jeg få eller foreskrevet etter operasjonen?
  • Vil jeg ha bandasjer etter operasjonen? Når blir de fjernet?
  • Brukes det sømmer?
  • Når kan jeg gjenoppta normal aktivitet og trening?
  • Når kommer jeg tilbake for oppfølging?

Fortsett å følge plastikkirurgens instruksjoner og delta på oppfølgingsbesøk som planlagt.