Resultater: bukkalfett-fjerning

Resultater: bukkalfett-fjerning

De endelige resultatene kan til å begynne med skjules av hevelse. Det kan ta flere måneder før du ser de endelige resultatene, ettersom kinnene dine gradvis former seg.

Utøvelse av medisin og kirurgi er ikke en eksakt vitenskap. Selv om det forventes gode resultater, er det ingen garanti. I noen situasjoner er det kanskje ikke mulig å oppnå optimale resultater med en enkelt kirurgisk prosedyre, og en operasjon til kan være nødvendig.

Hvis du opplever kortpustethet, brystsmerter eller uvanlige hjerteslag, oppsøk lege umiddelbart. Skulle noen av disse komplikasjonene oppstå, kan du trenge sykehusinnleggelse og ytterligere behandling.

Å følge legens instruksjoner er nøkkelen til suksess etter operasjonen. Det er viktig at de kirurgiske snittene ikke utsettes for overdreven kraft, slitasje eller bevegelse under tilhelingstiden. Legen din vil gi deg spesifikke instruksjoner om hvordan du tar vare på deg selv.