Risiko og sikkerhet: botulismetoksin (botox)

Risiko og sikkerhet: botulismetoksin (botox)

Du kan gjenoppta normale aktiviteter umiddelbart.

En advarsel: Ikke gni eller masser de behandlede områdene etter rynkebehandlingen fordi det kan føre til at botulinumtoksinet migrerer til et annet område av ansiktet ditt. 

Selv om det er generelt trygt, kan bivirkninger og komplikasjoner av botulinumtoksin omfatte:

  • Blåmerker og smerter på injeksjonsstedet
  • Influensalignende symptomer
  • Hodepine
  • Kvalme
  • Rødhet
  • Midlertidig svakhet eller hengende hud i ansiktet

Det kan skje, men er svært usannsynlig, at giftstoffet kan spre seg utenfor behandlingsområdet og forårsake symptomer som pusteproblemer, problemer med å svelge, muskelsvakhet og sløret tale.

Les mer om behandlingen her.