Ulike typer assistert fettsuging

Ulike typer assistert fettsuging

Laser-assistert fettsuging

Laserfettsuging fokuserer lavenergibølger levert av en tynn laserfiber som settes inn gjennom små snitt. Laserenergien er fokusert på den delen av kroppen der du ønsker å fjerne fett. Etter at fettet er smeltet, brukes en liten kanyle for å suge ut det flytende fettet.

Ultralyd-assistert fettsuging

Fettet løses opp av ultralydbølgene som sendes ut fra enden av en kanyle som settes inn gjennom små snitt. Ultralydbølger levert gjennom kanylen emulgerer eller gjør fettet flytende. Etter at fettet er flytende, blir det så sugd ut gjennom en liten kanyle.

Les mer om behandlingen her.