Pris: hakeløft

Pris: hakeløft

En kirurgs kostnad for hakeoperasjon kan variere basert på hans eller hennes erfaring så vel som geografisk plassering. Rådfør deg med plastikkirurgens kontor for å finne ut den endelige prisen. 

Mange plastikkirurger tilbyr finansieringsplaner for kirurgi for bukkal fettfjerning, så husk å spørre.

Kostnader for hakeoperasjon kan omfatte:

  • Kirurgens honorar
  • Kostnader for sykehus eller kirurgisk anlegg
  • Anestesiavgifter
  • Resepter på medisiner
  • Medisinske tester og røntgenbilder

Når du velger en kirurg for kirurgi, husk at kirurgens erfaring og din komfort med ham eller henne er like viktig som den endelige kostnaden for operasjonen.

Les mer om behandlingen her.